• - Snabb och proffesionell hjälp!


Med laddbox laddar du tryggt
och effektivt din elbil

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart i Sverge. Dels till följd av politiska styrmedel men även ett resultat av att det kommer ut fler och fler eldrivna bilmodeller i olika storlekar och prisklasser. Förutom miljöfördelarna är körupplevelse, låg driftskostnad och låga servicekostnader positiva effekter för fordonsägaren och föraren. Att köra på el kostar idag betydligt mindre än om du kör med fossilt bränsle i tanken.
Vilken laddlösning passar mig?

Val av laddbox bestämms med fördel utifrån det faktiska behovet och fastighetens förutsättningar. Laddbehovet styrs av vilket eller vilka fordon ni har och hur de används. Det som framför allt avgör förutsättningarna som finns i fastigheten är storlek på huvudsäkringarna, avstånd till elcentral osv. I vissa fall kan elinstallationen i fastigheten behöva uppgraderas för att kunna hålla en accepterbar laddhastighet. 


Hur går en installation till?

Våra auktoriserade installatörer ser till att du får en korrekt och säker installation till ett fast och förmånligt pris.  


Skattereduktion - Grön teknik

Du som äger en fastighet eller innehar en fastighet med nyttjanderätt, kan ha rätt till skattereduktion för installation och laddbox för elbil. Bidraget är upp till 50% för laddbox och installation, högst 50 000 kronor per år.

Tänk på att du måste köpa både laddbox och installation från samma företag för att ha rätt till hela bidraget. Köper du laddboxen från ett annat företag och installationen från oss så har du endast rätt till skattereduktion för installationen, vilket är 30%.

Är min bostad godkänd?
Laddboxen måste installeras i en fastighet som du äger och det kan vara allt från småhus, fritidshus, stuga eller bostadsrätt. Det är tillåtet att installera laddboxen i garage, förråd eller annan komplementbyggnad som är en del av bostaden. 

Har jag rätt till bidraget?
Bidraget som är en skattereduktion med namnet Grön Teknik ger dig rätt till högst 50 000 kronor per år. Du måste betala skatt i Sverige och får inte nyttja bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet från staten, en kommun eller region. Du måste ha skattereduktion kvar att nyttja, om du redan använt hela eller delar av din skattereduktion kan exempelvis make eller sambo som även är delägare ansöka istället.  

Hur fungerar ansökan?
Du behöver inte ansöka utan får det reducerade priset på fakturan redan vi köp av laddbox och installation. Vi sköter sedan ansökan för avdraget mot skatteverket. De kompletterande uppgifter vi behöver från dig är ditt personnummer och fastighetsbeteckning för bostaden alternativt bostadsrättsföreningens org.nr och lgh.nr där laddboxen ska installeras. Om du inte blir beviljad hela eller delar av avdraget förbehåller vi oss rätten att debitera er motsvarande summa.