• - Snabb och proffesionell hjälp!

Felsökning och akut hjälp när det behövs!


Löser jordfelsbrytaren ut och huset blir mörkt. Är du trött på att ljuset fladdrar när du vrider på dimmern. Eller går säkringen så fort du använder uttaget, tänder lampan eller ytterbelysningen. Oavsett vilket problem eller fel det rör sig om så hjälper vi er felsöka och åtgärda felen när som på dygnet det uppstår.

Vanliga problem och elfel

Nedan lista vi de vanligaste felen som uppstår i hemmet eller på jobbet samt en kort beskrivning hur de eventuellt kan avhjälpas. 


Jorfelsbrytaren löser ut

I många bostäder finns en fast installerad jordfelsbrytare vid elcentralen som skyddar hela eller delar av anläggningen. Funktionen hos en jordfelsbrytare är att snabbt bryta strömmen vid jordfel både i elanläggningen och i anslutna produkter, t ex genom människans kropp och ner i marken, diskbänken etc. 

När jordfelsbrytaren slår ifrån kan det bero på flera saker. Tänk efter om du just kopplat in eller hanterat någon elprodukt. Kanske använde du en produkt på fel sätt? Dra ur eller koppla ifrån produkten och återställ jordfelsbrytaren. 

Går det inte att återställa jordfelsbrytaren trots att du har kopplat ur produkten, skruvar du ur alla proppar eller slår ifrån alla automatsäkringar i elcentralen. Återställ jordfelsbrytaren och skruva sedan i propp för propp eller slår till automatsäkringarna en efter en. Om jordfelsbrytaren löser ut när du skruvat i en viss propp eller slagit till en viss automatsäkring, finns felet troligen i den del av elanläggningen som skyddas av just den proppen eller automatsäkringen. Skruva ur proppen eller slå ifrån automatsäkringen igen och återställ jordfelsbrytaren. Därefter kan du skruva i de övriga propparna eller slå till de övriga automatsäkringarna.


Säkring löser ut eller huvudsäkring trasig

Löser säkringen ut beror det antingen på överbelastning eller kortslutning. Återställ automatsäkringen eller byt till en hel propp och känn efter om den utbytta proppen är varm eller sval. Om den är så varm att du knappt kan hålla i den så är orsaken överbelastning. Om den är sval så är det sannolikt kortslutning.

Om orsaken är överbelastning så kolla vilka elanslutna enheter som ligger på denna säkring och hur du använder dem. Apparater för uppvärmning drar till exempel mycket ström. Ett sätt att lösa problemet är att undvika att använda många elektriska apparater samtidigt över samma säkring. 

Skulle orsaken vara kortslutning så ska du börja med att slå av huvudströmmen, dra ur alla stickproppar i den aktuella gruppen och sedan slå till strömmen igen. Om säkringen nu håller så ligger förmodligen felet i någon av de apparater som varit anslutna. Koppla in dem en efter en med en intervall så kan du se vilken apparat det är som löser ut säkringen. Om säkringen går fast alla kontakter är urdragna så ligger felet förmodligen i den fasta installationen. 


Beter sig elen i huset konstigt och vissa elanslutna apparater inte fungerar alls medan andra går på halvfart. Då är det troligtvis en huvudsäkring som löst ut. Huvudsäkringarna sitter oftast i nära anslutning till elmätaren antingen vid elcentralen eller i fasadskåp på väggen utanför huset. 


Lamporna flimmrar när jag vrider på dimmern 

Har du nyligen bytt till LED-ljuskälla i en armatur kan det i vissa fall blinka eller flimmra när de dimras. Detta beror oftast på att ljuskälla och dimmer inte använder samma teknik och eller är kompatibla med varandra. För att åtgärda problemet behöver troligtvis antingen ljuskälla eller dimmern bytas ut. Tillverkarna brukar ha listor över vilka dimrar ljuskällorna är testade och kompatibla med.